Welcome

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 5 sierpnia br zmarł Prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski, wieloletni Redaktor Naczelny Zeszytów Przyrodniczych i następnie Nature Journal. Wyjątkowo mądry człowiek, wspaniały botanik, świetny żeglarz, znakomity organizator badań i wypraw. Botaniczne środowisko opolskie jest Mu szczególnie wdzięczne za otoczenie opieką młodego ośrodka i początkujących botaników. Umiejętność wyważania poglądów, dobroduszność i chęć pomocy młodym kolegom pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Profesorowi Kuźniewskiemu jesteśmy także wdzięczni za zainicjowanie badań botanicznych na Opolszczyźnie, najpierw w zespole Prof. Mądalskiego, a następnie zaszczepienie pasji botanizowania wśród naszego pokolenia. Ktoś o takiej charyzmie, doskonale wiedzący co chce powiedzieć i jak dotrzeć do słuchacza, już się nie powtórzy w kolejnych pokoleniach badaczy świata roślin.

członkowie Redakcji i Rady Redakcyjnej Nature Journal, pracownicy Katedry Biosystematyki UO

It is with great sorrow that we have to announce that on 5th August the longstanding Chief Editor of the Nature Journal (formerly Zeszyty Przyrodnicze), Prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski, has passed away. An exceptionally wise teacher, extraordinary botanist, excellent sailor, and perfect organiser of research expeditions, the societies of botanists and naturalists of Opole are particularly grateful to Prof. Kuźniewski for his kind attendance and care of the younger generation of botanists arising in the city. His well-balanced decisions and assessments, good-hearted nature and helpfulness will last forever in our memories. We are deeply indebted to Prof. Kuźniewski for initializing the botanical researches in our university, firstly in a research team of. Prof. Mądalski and then with the engagement of our generation. Somebody with this kind of passion, with such clear ideas and views, and excellent communication with others is without doubt irreplaceable among future generations of researchers of the plant world.

Members of Editorial Board and Editors, staff of the Departement of Biosystematics of Opole University